Vragen? Bel ons van 9:00 tot 17:00 op 0522 20 21 20

Waarom je kat laten vaccineren?

Tijdens de jaarlijkse controle krijgt jouw kat vaak een enting. Maar tegen welke ziektes wordt jouw kat eigenlijk geënt, is dit noodzakelijk of is er ook een alternatief?

De ziekten

Niesziekte

Niesziekte komt veel voor. Het wordt veroorzaakt door meerdere ziektekiemen (virussen en bacteriën). Het verloop van niesziekte verschilt nogal per kat. De ene kat merkt nauwelijks iets en de andere kan ernstig ziek worden. Ook kent niesziekte soms een chronische (langdurig/blijvend) vorm. Het is dus verstandig jouw kat hiertegen te beschermen.

Niesziekte kan worden overgedragen via contact met een zieke kat, maar niesziekte kan ook verspreid worden met de lucht (niezen) en door kleding, voerbakjes en andere voorwerpen.

FeLV

FeLV staat voor Feline Leukemie Virus, een virusziekte met vaak een dodelijke afloop. Het virus tast het immuunsysteem aan waardoor het dier veel minder in staat is zich te weren tegen infecties. FeLV kan ook leukemie veroorzaken. Besmetting vindt plaats via speeksel, bijvoorbeeld via een beet, het wassen of het eten van hetzelfde voedsel. Ook zwangere katten kunnen het doorgeven aan de kittens via de placenta en later via de moedermelk. Voornamelijk kittens, oudere katten en katten met een verzwakt afweersysteem kunnen FeLV krijgen en overdragen. Meer dan de helft van de katten die het virus oploopt, gaat hier uiteindelijk aan dood.

Kattenziekte

Kattenziekte wordt veroorzaakt door een parvo-virus zoals we dat ook kennen bij honden. Kattenziekte is een zeer besmettelijke virale maagdarmziekte. Symptomen zijn milde tot zeer ernstige diarree en braken. Doordat het virus ook de witte bloedcellen aanvalt, daalt de weerstand van de kat en wordt de kat tevens vatbaar voor andere infectieziekten. In principe kunnen alle katten kattenziekte krijgen, maar doordat veel katten gevaccineerd zijn, zien we het vooral bij kittens die nog niet de vaccinatie gehad hebben. Kattenziekte is in veel gevallen dodelijk. Met intensieve symptomatische therapie kan kattenziekte soms overwonnen worden.

Rabiës

Rabiës of hondsdolheid is een ziekte die ook van katten op mensen en veel andere diersoorten kan worden overdragen (of andersom). Rabiës is dodelijk als er niet snel wordt gehandeld. In Nederland komt Rabiës in principe niet voor.  Besmetting in andere Europese landen is wel mogelijk. Voor reizen met katten binnen Europa, is daarom een geldige rabiësenting verplicht gesteld. Zonder deze enting mag een kat Nederland niet binnenkomen of uitreizen naar het buitenland.

De rabiësenting kan pas met 12 weken bij kittens gegeven worden en pas na 3 weken is deze geldig. Kittens jonger dan 15 weken mogen hierdoor Nederland niet in.

De meest gebruikte rabiësenting is in Nederland en andere landen van Europa drie jaar geldig. Buiten Europa kan dit afwijken.

Vaccineren

Voorkomen is beter dan genezen. In het geval van bovenstaande ziekten gaat dit gezegde natuurlijk prima op. Mensen maken zich wel eens zorgen om de bijwerkingen van enten. Gelukkig zien wij zeer zelden bijwerkingen en als we die zien dan gaan die doorgaans snel voorbij. In een enkel geval bestaat er overgevoeligheid voor een stof in de enting. Doorgaans is dit probleem op te lossen door voortaan met een enting van een andere fabrikant te enten.

Daarnaast geldt in alle gevallen; De “bijwerking” van niet enten is vele malen ernstiger en kan leiden tot de dood. Deze “bijwerking” komt gelukkig steeds minder voor omdat veel mensen hun kat wel laten enten en de ziekten hierdoor minder vaak voorkomen.  

Vaccinatieschema

Om jouw kat zo min mogelijk te belasten en toch optimaal te beschermen is er een entschema opgesteld. De meeste dierenartsen volgen zo’n schema, het ziet er als volgt uit:

Vaccinatieschema Katten

Niet enten, maar titeren

Wanneer je ervoor kiest om jouw kat op verantwoorde wijze zo min mogelijk te enten dan kun je jouw kat laten “titeren”. De dierenarts controleert dan hoeveel antistoffen er aanwezig zijn in het bloed. Als er voldoende antistoffen zijn, hoef je niet te enten en kun je het uitstellen. Je kan dan na een jaar weer titeren om te kijken of er nu wel entingen noodzakelijk zijn. Titeren is mogelijk bij kattenziekte, niesziekte en rabiës.

Doordat het titeren van je kat relatief nieuw is in Nederland, is het nog niet bij alle dierenartsen mogelijk of is er een kleine wachttermijn in verband met het bestellen van het benodigde materiaal. 

Het titeren van rabiës is niet nieuw. Sommige landen hanteren het zelfs als importeis. Drie maanden na het zetten van de enting wordt dan door middel van een titerbepaling onderzocht of er voldoende antistoffen in het bloed aanwezig zijn. Nederland stelt deze eisen ook aan bepaalde landen.